tình đồng chí

Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Chiều 2/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Thoonglun Sisouthlit đang ở thăm Việt Nam từ ngày 2-6/10, theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.