Tổ chức Hòa bình Xanh

Điện thoại càng thông minh ảnh hưởng đến môi trường càng lớn?

Điện thoại càng thông minh ảnh hưởng đến môi trường càng lớn?

VTV.vn - Báo cáo mới của Tổ chức Hòa bình xanh cho biết, điện thoại càng thông minh, ảnh hưởng đến môi trường càng lớn.