TV& VIDEO

Tổ chức Hòa bình Xanh

Điện thoại càng thông minh ảnh hưởng đến môi trường càng lớn?

Điện thoại càng thông minh ảnh hưởng đến môi trường càng lớn?

VTV.vn - Báo cáo mới của Tổ chức Hòa bình xanh cho biết, điện thoại càng thông minh, ảnh hưởng đến môi trường càng lớn.