TV& VIDEO

tốt nghiệp đại học

Thượng viện Mỹ phê chuẩn Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa mới

Thượng viện Mỹ phê chuẩn Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa mới

VTV.vn - Bà Kirstjen Nielsen, Phó chánh Văn phòng Nhà Trắng đã được Thượng viện xác nhận đủ tiêu chuẩn đảm nhận Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa.