TV& VIDEO

trân châu

Cách phân biệt trân châu thủ công và trân châu công nghiệp

Cách phân biệt trân châu thủ công và trân châu công nghiệp

VTV.vn - Trà sữa trân châu đang là chủ đề khá nóng thời gian gần đây. Đâu là cách đơn giản để có thể phân biệt trân châu thủ công và loại trân châu công nghiệp?