TV& VIDEO

Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

Triều Tiên tuyên bố đáp trả mạnh mẽ đối với Mỹ

Triều Tiên tuyên bố đáp trả mạnh mẽ đối với Mỹ

VTV.vn - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ đối với Mỹ. Tuyên bố này sẽ được thực hiện bằng một hành động cụ thể.