TV& VIDEO

Trợ giúp pháp lý

Những người không hộ khẩu vì không xác minh được nguồn gốc

Những người không hộ khẩu vì không xác minh được nguồn gốc

VTV.vn - Tại TP.HCM, vì những hoàn cảnh đặc biệt, có rất nhiều trẻ sinh ra không được làm giấy khai sinh, không có hộ khẩu thường trú và lớn lên không có CMND.