TV& VIDEO

trồng ngô

Khó mở rộng diện tích trồng ngô

Khó mở rộng diện tích trồng ngô

VTV.vn - Trái với kỳ vọng, sau 3 năm triển khai chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô, diện tích ngô chuyển gen cũng mới chỉ đạt khoảng 100.000 ha.