Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương họp kỳ thứ mười

Ngọc Thành -Thứ bảy, ngày 16/08/2014 17:33 GMT+7

Đồng chí Đinh Thế Huynhphát biểu chỉ đạo tại kỳ họp (Ảnh: Chính phủ)

Sáng 16/8 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Kỳ họp thứ 10. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Kỳ họp.

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các thành viên hội đồng cần phát huy trí tuệ, tâm huyết sớm xây dựng thành công Đề án khoa học “Lý luận văn nghệ ở Việt Nam – Thực tiễn và định hướng phát triển”.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, việc xây dựng Đề án khoa học “Lý luận văn nghệ ở Việt Nam – Thực tiễn và định hướng phát triển” là một công việc rất khó khăn và phức tạp, đòi hỏi Ban Chỉ đạo, Ban Chủ nhiệm Đề án, Ban Chủ nhiệm 4 đề tài phải thống nhất ý chí, hợp tác chặt chẽ, nêu cao tâm huyết, trách nhiệm, tập hợp đông đảo các nhà khoa học, những chuyên gia hàng đầu, nhà nghiên cứu lý luận, phê bình mọi thế hệ trong lĩnh vực văn học, điện ảnh, nhiếp ảnh, kiến trúc, văn hóa dân gian, văn hóa các dân tộc thiểu số.

Yếu tố quan trọng quyết định thành công của đề án là Ban Chỉ đạo, Ban Chủ nhiệm, các chuyên gia nghiên cứu cần xác định đúng đắn các nguyên tắc, phương pháp luận và phương pháp tiếp cận khi tiến hành thực hiện đề án, đề tài như lý luận văn học – nghệ thuật và mỹ học Mác xít, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng ta về văn hoá, văn nghệ. Đây là nền tảng, cơ sở để triển khai thực hiện đề án từ đó, tham chiếu, tham khảo, tiếp thu có chọn lọc trên tinh thần khách quan khoa học các quan điểm lý luận văn nghệ khác nhằm đề xuất xây dựng định hướng lý luận văn nghệ Việt Nam.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng đề nghị Hội đồng tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức năng tư vấn cho Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    Giao diện thử nghiệm VTVLive