TV& VIDEO

Tự do hóa thương mại

Hiệp định TPP, CPTPP có điểm gì giống và khác nhau?

Hiệp định TPP, CPTPP có điểm gì giống và khác nhau?

VTV.vn - Hiệp định TPP và CPTPP khác nhau về số lượng thành viên. Hiệp định CPTPP về cơ bản sẽ giữ nguyên nội dung đã đàm phán của Hiệp định TPP nhưng sẽ có thêm 2 phụ lục.