Tự do hóa thương mại

Tổng thống Donald Trump khẳng định ủng hộ thương mại tự do nhưng sẽ đặt nước Mỹ trên hết

Tổng thống Donald Trump khẳng định ủng hộ thương mại tự do nhưng sẽ đặt nước Mỹ trên hết

VTV.vn -Phát biểu Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ đặt nước Mỹ lên trên hết trong thương mại nhưng không đồng nghĩa với việc nước Mỹ đơn độc.