TV& VIDEO

tu nghiệp sinh

Nhật Bản đẩy mạnh tuyển dụng lao động phổ thông nước ngoài

Nhật Bản đẩy mạnh tuyển dụng lao động phổ thông nước ngoài

VTV.vn - Tại Nhật Bản, tình trạng lão hóa và thiếu lao động trẻ đang thúc đẩy nhiều công ty tiếp nhận các tu nghiệp sinh từ nước ngoài.