TV& VIDEO

tương lai tươi sáng

Những cây cầu "hợp sức" của chính quyền và nhân dân

Những cây cầu "hợp sức" của chính quyền và nhân dân

VTV.vn - Những cây cầu mới ở Quận 12 đã thực sự trở thành những cây cầu của sự đồng thuận, nối những niềm vui của người dân và chính quyền địa phương.