TV& VIDEO

tuyến cao tốc

Xử lý vi phạm hành lang cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử lý vi phạm hành lang cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

VTV.vn - VIDIFI đã có công văn gửi đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam để báo cáo việc xử lý vi phạm hành lang cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.