TV& VIDEO

ứng dụng OTT

Ứng dụng OTT đầu tiên dành riêng cho doanh nghiệp chính thức ra mắt

Ứng dụng OTT đầu tiên dành riêng cho doanh nghiệp chính thức ra mắt

VTV.vn - Hôm nay (14/3), Karo - Ứng dụng OTT dành cho cộng đồng doanh nghiệp và người dùng cá nhân chính thức ra mắt.