văn hóa ứng xử

Nhiều lái xe ứng xử thiếu văn minh trên đường

Nhiều lái xe ứng xử thiếu văn minh trên đường

VTV.vn - Vẫn còn nhiều lái xe trên đường thiếu ý thức trách nhiệm với cộng đồng, thiếu ứng xử văn minh trên đường.