TV& VIDEO

vay thế chấp

Hàn Quốc giúp 1,6 triệu người nghèo thanh toán các khoản nợ

Hàn Quốc giúp 1,6 triệu người nghèo thanh toán các khoản nợ

VTV.vn - Kế hoạch này sẽ được áp dụng với những người có thu nhập không quá 910 USD/tháng và đang gặp khó khăn trong việc trả các khoản nợ dưới 10 triệu Won, tương đương 9.000 USD.