viện phí

Điều chỉnh viện phí - cơ hội để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Điều chỉnh viện phí - cơ hội để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

VTV.vn - Việc điều chỉnh viện phí giúp các cơ sở y tế có điều kiện tăng chất lượng dịch vụ, đòi hỏi bệnh viện nâng cao chất lượng để làm hài lòng bệnh nhân.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive