TV& VIDEO

viện phí

Đến tận giường bệnh thu viện phí

Đến tận giường bệnh thu viện phí

VTV.vn - Không thu tiền tạm ứng viện phí đối với người có thẻ bảo hiểm y tế, thu viện phí ngay tại giường bệnh như một cách chia sẻ với người bệnh.