TV& VIDEO

website bán hàng

Hơn 30.000 chủ website có thêm một dịch vụ vận chuyển để tích hợp

Hơn 30.000 chủ website có thêm một dịch vụ vận chuyển để tích hợp

VTV.vn - Hơn 30.000 chủ website trên nền tảng Bizweb đã có thêm cơ hội sử dụng dịch vụ vận chuyển DHL với chi phí cũng như nguồn lực quản trị tiết kiệm.