TV& VIDEO

xe vi phạm giao thông

TP.HCM: 10.000 xe vi phạm giao thông sẽ được bán đấu giá

TP.HCM: 10.000 xe vi phạm giao thông sẽ được bán đấu giá

VTV.vn - 10.000 phương tiện giao thông đã quá hạn xử lý hành chính mà không có người tới giải quyết sẽ được thanh lý, bán đấu giá trong thời gian tới.