TV& VIDEO

xét nghiệm HIV

Khởi động chiến dịch thúc đẩy cộng đồng người chuyển giới nữ tiếp cận với dịch vụ HIV

Khởi động chiến dịch thúc đẩy cộng đồng người chuyển giới nữ tiếp cận với dịch vụ HIV

VTV.vn - Chiến dịch có tên "Hạnh phúc là mình. Tin yêu cuộc sống!" nhằm thúc đẩy cộng đồng người chuyển giới nữ tiếp cận với dịch vụ HIV tại Việt Nam.