TV& VIDEO

Xuân vận

Người Trung Quốc về quê ăn Tết - Chiến dịch giao thông kỷ lục thế giới

Người Trung Quốc về quê ăn Tết - Chiến dịch giao thông kỷ lục thế giới

VTV.vn - Cuộc "Xuân vận" lớn nhất thế giới, tức hành trình những lao động di cư về quê ăn Tết tại Trung Quốc đã bắt đầu hơn 1 tuần nay.