TV& VIDEO

y tế thế giới

Vi khuẩn kháng thuốc có thể gây khủng hoảng tài chính toàn cầu

Vi khuẩn kháng thuốc có thể gây khủng hoảng tài chính toàn cầu

VTV.vn - Ngân hàng thế giới cảnh báo, sự lây lan của siêu vi khuẩn kháng thuốc có thể gây thiệt hại lớn về kinh tế cho thế giới.