nội trú

Trường phổ thông Dân tộc bán trú: Còn đó những nỗi niềm...

Trường phổ thông Dân tộc bán trú: Còn đó những nỗi niềm...

Ba năm qua, mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú và chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường PTDT đã mang lại những kết quả khả quan. Có thể khẳng định, đó là hướng đi hoàn toàn đúng đắn, hiệu quả cho giáo dục vùng sâu, vùng xa… nhưng vẫn còn đó không ít nỗi niềm.

 
X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước