Cả một đời ân oán - Tập 62: Nguyên An giả ra oai tiểu thư nhà giàu, Đăng rưng rưng nước mắt tâm sự với Dung

Cả một đời ân oán - Tập 62: Nguyên An giả ra oai tiểu thư nhà giàu, Đăng rưng rưng nước mắt tâm sự với Dung

19.07.2018

VTV.vn - Được sống trong nhung lụa ở Vũ Gia với thân phận Nguyên An, Tú bắt đầu coi thường và lên mặt với tất cả mọi người. Sau 20 năm, Đăng rưng rưng nước mắt tâm sự với Dung.

Cả một đời ân oán - Tập 61: Không còn cố chấp, Bình (Anh Tuấn) nói lời yêu Ngân (Hạ Anh)