TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 22/10/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 22/10/2019 với nội dung chính: Hoàng Quý Phi Thái Lan bị tước mọi danh hiệu; Nhật Bản tiếp tục ứng phó 2 cơn bão mới;...