TV& VIDEO

chất thải

Ứng dụng công nghệ tự động hóa xử lý chất thải y tế

Ứng dụng công nghệ tự động hóa xử lý chất thải y tế

VTV.vn - Viện Bỏng Quốc gia đã áp dụng hệ thống xử lý nước thải hoàn toàn tự động do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo, góp phần giải quyết việc đảm bảo vấn đề môi trường.