chuyến thăm Nhật Bản

Tương lai tươi sáng của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Tương lai tươi sáng của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

VTV.vn -Chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước được đánh giá tạo ra xung lực mới để Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.