TV& VIDEO

dấu hiệu sốt xuất huyết

Biểu hiện và biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết

Biểu hiện và biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết

VTV.vn - Cục Y tế dự phòng đã đưa hướng dẫn nhận biết bệnh sốt xuất huyết và cách phòng chống bệnh.