đề án tinh giản biên chế

Bình Dương tinh giản biên chế bằng hợp nhất chức danh

Bình Dương tinh giản biên chế bằng hợp nhất chức danh

VTV.vn - Bình Dương vừa thí điểm thành công mô hình tinh giản biên chế bằng cách hợp nhất chức danh tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.