TV& VIDEO

đề án tinh giản biên chế

Phải giảm khoảng 2% biên chế mỗi năm

Phải giảm khoảng 2% biên chế mỗi năm

VTV.vn - Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, trong đó nêu rõ: Mỗi năm Bộ, ngành, địa phương phải giảm 1,5-2% biên chế.