Giấy phép con: Cắt cái này, lại "mọc" cái khác!

Giấy phép con: Cắt cái này, lại "mọc" cái khác!

22.07.2017

VTV.vn - Đây là hiện tượng vẫn còn tồn tại trong quản lý các điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian dài vừa qua.

Rào cản giấy phép con gây khó doanh nghiệp

  • Giao diện thử nghiệm VTVLive