Đề cao quyền tư pháp: Nhiều vấn đề cần tháo gỡ

Đề cao quyền tư pháp: Nhiều vấn đề cần tháo gỡ

18.03.2017

VTV.vn - Bảo vệ quyền tư pháp, quyền con người, công dân là nhiệm vụ mà TAND phải đặt trước việc bảo vệ XHCN, lợi ích nhà nước Tuy nhiên, thực hiện điều đó không dễ. Vấn đề ở đâu?

Việt Nam luôn đề cao và tôn trọng quyền con người

  • Giao diện thử nghiệm VTVLive