TV& VIDEO

giới tính thứ ba

Định kiến nặng nề về giới tính thứ ba tại các quốc gia Hồi giáo

Định kiến nặng nề về giới tính thứ ba tại các quốc gia Hồi giáo

VTV.vn - Tại các quốc gia Hồi giáo, những người có giới tính thứ 3 bị coi là sự báng bổ, thất bại của tạo hóa, chịu đủ những dày vò và lăng mạ, thậm chí cả đe dọa về tính mạng.