TV& VIDEO

huyện Văn Lâm

Kết luận vụ bán đất trái thẩm quyền tại Hưng Yên

Kết luận vụ bán đất trái thẩm quyền tại Hưng Yên

VTV.vn - Kết luận thanh tra chỉ rõ, lãnh đạo thôn Hoàng Nha đã tự ý đưa ra giá, bán 5.000 mét đất trong thôn cho 26 cá nhân thu trên 4,7 tỷ đồng.