Luật Trẻ em

Tăng cường trách nhiệm trong bảo vệ trẻ em

Tăng cường trách nhiệm trong bảo vệ trẻ em

VTV.vn - Luật Trẻ em mới sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/6, trong đó có những thay đổi quan trọng, tạo thêm những cơ sở pháp lý trong việc bảo vệ trẻ em.