TV& VIDEO

nghị lực vượt khó

Những thương binh vượt lên thương tật

Những thương binh vượt lên thương tật

VTV.vn - Có những người thương binh đã không cam lòng chịu đựng mà vẫn vượt lên thương tật để phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội.