TV& VIDEO

ngư dân bị bắt

Indonesia trao trả 100 ngư dân Việt Nam

Indonesia trao trả 100 ngư dân Việt Nam

VTV.vn - Indonesia đã hoàn thành thủ tục trao trả cho Việt Nam 100 ngư dân và đây cũng là đợt trao trả thứ 5 trong năm nay.