TV& VIDEO

nhức đầu

Vì sao người khiếm thính từ chối cấy ghép ốc tai?

Vì sao người khiếm thính từ chối cấy ghép ốc tai?

VTV.vn-90% trẻ em khiếm thính đã nghe thấy được tiếng nói của cha mẹ nhờ cấy ghép ốc tai điện tử. Tuy nhiên, nhiều người từ chối cấy ốc tai dù việc giao tiếp sẽ gặp nhiều bất tiện.