TV& VIDEO

nô lệ tình dục

Cuộc sống trong chợ nô lệ trẻ em của IS

Cuộc sống trong chợ nô lệ trẻ em của IS

VTV.vn -Ngay cả khi sức mạnh và tầm ảnh hưởng của phiến quân IS đã suy giảm, thậm chí đã bị đánh bật khỏi các thành trì kiên cố ở Iraq nhưng hơn 3.000 người vẫn bị giữ làm con tin.