Phòng chống MERS-CoV

Hàn Quốc hợp tác với nước ngoài kiểm soát dịch MERS

Hàn Quốc hợp tác với nước ngoài kiểm soát dịch MERS

VTV.vn - Hàn Quốc sẽ hợp tác với các chuyên gia nước ngoài xây dựng hệ thống kiểm soát dịch bệnh nhằm đối phó tốt hơn với các bệnh truyền nhiễm.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive