TV& VIDEO

Phòng chống MERS-CoV

Hàn Quốc hợp tác với nước ngoài kiểm soát dịch MERS

Hàn Quốc hợp tác với nước ngoài kiểm soát dịch MERS

VTV.vn - Hàn Quốc sẽ hợp tác với các chuyên gia nước ngoài xây dựng hệ thống kiểm soát dịch bệnh nhằm đối phó tốt hơn với các bệnh truyền nhiễm.