TV& VIDEO

rau mầm

Phát triển mô hình sản xuất rau mầm an toàn tại Bắc Giang

Phát triển mô hình sản xuất rau mầm an toàn tại Bắc Giang

VTV.vn - Rau mầm được trồng và sản xuất với quy trình đảm bảo an toàn tại phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang.