TV& VIDEO

rủi ro thiên tai

Phòng tránh rủi ro nhờ bản đồ cảnh báo thiên tai

Phòng tránh rủi ro nhờ bản đồ cảnh báo thiên tai

VTV.vn - Để phòng chống rủi ro thiên tai, Bộ TN&MT đã xây dựng và ban hành cho các huyện thuộc các tỉnh một hệ thống bản đồ cảnh báo thiên tai.