TV& VIDEO

thời gian thông quan

Doanh nghiệp chi tới 14.300 tỷ đồng/năm cho kiểm tra chuyên ngành

Doanh nghiệp chi tới 14.300 tỷ đồng/năm cho kiểm tra chuyên ngành

VTV.vn - Hiện cộng đồng doanh nghiệp phải bỏ ra 28,6 triệu ngày công và phải chi tới 14.300 tỷ đồng mỗi năm cho kiểm tra chuyên ngành.