TV& VIDEO

vùng khô hạn

Hàng loạt công trình cấp nước sinh hoạt ở Gia Lai bị bỏ hoang

Hàng loạt công trình cấp nước sinh hoạt ở Gia Lai bị bỏ hoang

VTV.vn - Nguyên nhân nhiều công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở Tây Nguyên bị hư hỏng và ngưng hoạt động là do các địa phương đầu tư xây dựng tràn lan, thiếu đồng bộ.