TV& VIDEO

vùng khô hạn

Phòng chống cháy rừng từ ý thức người dân

Phòng chống cháy rừng từ ý thức người dân

VTV.vn - Đối với vùng khô hạn nhất nước, để ngăn ngừa tình trạng cháy rừng, tỉnh Ninh Thuận đã bắt đầu từ chính ý thức của cộng đồng cư dân sống dựa vào rừng.