AMOLED

G Watch - Gear Live: Bạn chọn smartwatch nào?

G Watch - Gear Live: Bạn chọn smartwatch nào?

Hội nghị Google I/O đã chứng kiến sự ra đời của hai sản phẩm đồng hồ thông minh đầu tiên sử dụng nền tảng Android Wear. Bạn sẽ chọn thiết bị nào?