Bảo Chân

Nháo nhào những thủ thuật đạo nhạc

Nháo nhào những thủ thuật đạo nhạc

VTV.vn - Nếu một ca khúc bị xem là đạo nhạc, người sáng tác bị xem là kẻ cắp. Nhưng trong khi đó, không ít người sẵn sàng trở thành "kẻ cắp" âm nhạc chuyên nghiệp.