câm điếc

Trẻ bị tự kỷ tăng nhanh về số lượng

Trẻ bị tự kỷ tăng nhanh về số lượng

 Trong những năm gần đây, tình trạng trẻ bị tự kỷ đến khám và điều trị tại các bệnh viện chuyên khoa ngày một gia tăng nhanh chóng. Đây là một trong những hội chứng phức tạp và gây rất nhiều khó khăn cho sự phát triển của trẻ.

  • Mẹ là tất cả đời con

    Mẹ là tất cả đời con

    Tấm lòng Việt09/01/2013 07:00 AM

    “Em ước có một điều, ước mẹ sẽ không bị như vậy, và em có thể nói chuyện với mẹ bình thường như bao người con khác” - đó là ước mong cháy bỏng của Phúc dành cho mẹ, khi số phận đã cướp đi của mẹ em giọng nói và khả năng lắng nghe.