Cao Sĩ Kiêm

Lãi suất hạ, DN vẫn chưa thể tiếp cận vốn

Lãi suất hạ, DN vẫn chưa thể tiếp cận vốn

Ứ vốn, các ngân hàng đang đua nhau hạ lãi suất. Tuy nhiên đây chưa phải là tin mừng đối với doanh nghiệp, bởi dù lãi suất hạ thì đa phần doanh nghiệp vẫn chưa thể tiếp cận vốn.