chế hòa khí

Honda CRF250R Café Racer: Phủi bụi lạ lẫm

Honda CRF250R Café Racer: Phủi bụi lạ lẫm

 Từ đầu đến chân, bản độ này toát lên một nét đẹp và sự hấp dẫn theo kiểu phủi bụi nhưng vẫn rất chất kiểu hiện đại.