chủ nhiệm

55 nghị sỹ Đảng Cứu quốc đối lập dự họp Quốc hội Campuchia

55 nghị sỹ Đảng Cứu quốc đối lập dự họp Quốc hội Campuchia

Lần đầu tiên, 55 nghị sỹ của Đảng Cứu quốc đối lập của ông Sam Rainsy dự họp Quốc hội sau hơn 1 năm tẩy chay.