cổ tay

Giảm stress theo cách “độc” (P1)

Giảm stress theo cách “độc” (P1)

Chúng ta đều phải thường xuyên đối mặt với những tình huống căng thẳng. Và một thực tế là không thể loại bỏ hoàn toàn stress. Vậy giải tỏa cách nào là hiệu quả?