công bố

Báo động số người béo phí chiếm gần 1/3 dân số thế giới

Báo động số người béo phí chiếm gần 1/3 dân số thế giới

Béo phì đang gia tăng nhanh chóng ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và mọi quốc gia, tạo nên gánh nặng to lớn đối với sự tiến bộ của toàn nhân loại. Hiền gần 30% số dân toàn cầu bị thừa cân, béo phì.