cương vị

Khai mạc triển lãm “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Cuộc đời và sự nghiệp"

Khai mạc triển lãm “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Cuộc đời và sự nghiệp"

Sáng 19/12, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức triển lãm “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Cuộc đời và sự nghiệp”.